รับงานออกแบบโปรแกรมจองห้องพัก โปรแกรมบัญชี วางระบบการ์ด ตัดไฟ แจ้งเตือน ตลอดจน การใช้ iBeacon หรือ LBS. Location Base Services ทำงาน Asset เข้าห้องพัก ผ่าน ID. App บนมือถือ ในระยะ Cell Site สามารถเปิด แอร์ ปรับอุณหภูมิห้อง ได้  Internet of Things สื่อสารออนไลน์ทุกสรรพสิ่ง ทุกอย่างนี้ ออกแบบดิจิทัล Digital New Solution เพื่อออกแบบแก้ปัญหาเฉพาะคุณ ธุรกิจคุณ