ออกแบบ Application – สื่อ Multimedia

งานสื่อ Multimedia รับเขียน Application ทั้ง andriod และ iOS. สื่อเพื่อจอ Touch Screen 

รับเขียนแอพลิเคชั่น (Application) ทั้ง Android และ iOS. งานระบบ Touch Screen งาน Multimedia สื่อ Digital Media สื่อ Online งาน Animation 3 มิติ ภาพเคลื่อนไหว Video Presentation